Om Blue Equity

Blue Equity investerer i exceptionelle danske virksomheder med omsætning i niveauet 25 - 250 mkr. Fokus er på virksomheder, der er rigtig positioneret til at drage fordel af de globale mega-trends.

Blue Equity stiller kapital, viden og netværk til rådighed for i tæt samarbejde med ledelsen at realisere værdiskabelse over ejerperioden. Der skabes afkast ved at gøre gode virksomheder bedre.

Investorer

Blue Equity er stiftet med SE og PFA som initiativtagere og lead investorer. Investorkredsen inkluderer også Bitten & Mads Clausens Fond (Danfoss), Lind Invest (Danske Commodities), Blue Equitys partnerkreds samt nogle få yderligere investorer.

Blue Equity Management A/S er management-selskab for SE Blue Equity I K/S (kapitaltilsagn på DKK 625m), som er fuldt investeret, samt Blue Equity II K/S (kapitaltilsagn på DKK 707m), som er ved at blive investeret.
 
Kapitaltilsagnet er fra danske investorer. Der er en jævn fordeling mellem pensionskasser, industrielle investorer og fonde.

Governance

Blue Equity er opmærksomme på det sociale ansvar som påhviler os, og tilsigter i samspil med vores interessenter åbenhed omkring vores forretning.

Blue Equity agerer ansvarligt og med respekt for nationale og internationale retningslinjer. Som led heri følger Blue Equity DVCA’s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde.

Blue Equity Management A/S, SE Blue Equity I K/S og Blue Equity II K/S er registreret hos Finanstilsynet og begrænset omfattet af FAIF-loven (Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde), og har således ikke tilknyttet en depositar.

DVCA's retningslinjer

Download årsrapporten for Blue Equity Management A/S

Download årsrapporten for SE Blue Equity I K/S

Download årsrapporten for Blue Equity II K/S